Handlekurv kr0.00
0
0
Subtotal: kr0.00
Ingen produkter i handlekurven.
0
0
Subtotal: kr0.00
Ingen produkter i handlekurven.
Group 2Created with Sketch.
Group 2 CopyCreated with Sketch.
Group 2 CopyCreated with Sketch.
Group 4Created with Sketch.
Group 4Created with Sketch.
Group 4Created with Sketch.

Generelt

Disse betingelser og vilkår gjelder for all handel av varer og tjenester i Edelmark AS sin nettbutikk.

Handel i Edelmark AS sin nettbutikk kan kun utføres av myndige personer.

Er du under 18 år eller umyndiggjort, kan vi kun ekspedere din ordre dersom den blir forhåndsbetalt. Edelmark AS leverer pr i dag kun til kunder i fastlands-Norge. Leveranser til Svalbard og utland på forespørsel.

Partene

Selger er Edelmark AS, Org.nr: 924 553 839, Ringeriksveien 344, 3303 HOKKSUND, post@edelmark.no heretter kalt: Edelmark. Kjøper er den person, eller bedrift, som er oppført som kjøper i bestillingen. Heretter kalt kjøper.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inklusive merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr etter den norske stats satser. Før den endelige bestilling sendes og bekreftes av kjøper, vil alle kostnader for handelen vises og være inkludert alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje etc.. Summen for varene vises i steg 1 (“Handlekurv”) i handlekurven og fraktkostnader vises i steg 2,

(“Registrering”) oppe til høyre.

NB! Fraktkostnader vil ikke fremgå hvis vekt overstiger 35 kg. Man får da fraktkostnaden ved forespørsel på post@edelmark.no.

Eventuell handel med kunder på Svalbard eller i utland, utføres uten merverdiavgift.

Porto, Frakt og Forsendelse

Porto / frakt blir regnet ut etter den samlede vekte på varene.

Normalt sender Edelmark alle varer i oppkrav med Bring, så lenge ikke annet er avtalt. Edelmark er opptatt av å tilby kjøpere trygg netthandel, så varer sendes som Klimanøytral Servicepakke. (Edelmark sender ikke varer i brevform, da Posten ikke er ansvarlig for eventuelle brev på avveie). Levering utføres i henholdt til Bring sine betingelser.

For mer informasjon om Bring frakt og betingelser besøk www.bring.no

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp ved bruk av VIPPS.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.  Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Mislighold

Uavhentede pakker faktureres kjøper med et administrasjonsgebyr på kr

250 pluss de totale fraktkostnader (tur-retur). Utestående fordringer blir oversendt Lindorff for inndrivelse. Edelmark har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens § 3 – 14.

Fakturaer som ikke betales innen fristen, blir varslet med en betalingsanmodning. Forsinket betaling belastes med purregebyr på kr

95,- (01.01.23) og renter jamfør Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Ordrebehandling

Når bestilling mottas er din bestilling bindende. Du har likevel mulighet til å benytte deg av angrefristloven. Se nærmere eget punkt.

Ordrer blir behandlet fortløpende som de kommer inn. Er det foretatt en bestilling hvor noen varer er på lager og andre varer ikke, så ventes det med å sende denne bestillingen til alle varer er ankommet vårt lager. Er det kunder som ønsker å få en bestilling levert i to deler i tilfelle noe ikke er på lager, så må dette noteres i kommentarfeltet i handlekurven, og Edelmark vil komme med et tilbud på frakt av disse varene.

Skulle Edelmark få feilaktige opplysninger av kjøper for eksempel angående myndighet, eller det har skjedd en feil eller endring som gjør at Edelmark ikke kan utføre ordren, vil kjøper bli kontaktet og bli tilbydd en annen løsning. Edelmark endrer ikke på en ordre uten kjøpers samtykke. Kjøper kan velge i slike tilfeller å kansellere ordren.

Edelmark forbeholder seg retten til å kansellere enhver kjøpers bestilling.

Opplysninger gitt i nettbutikk

Edelmark tilstreber å gi sine kunder så korrekt informasjon om produktene som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at det kan forekomme feil i opplysninger om varer, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Dette gjelder også for mulig feil i lagerstatus ved at flere bestiller samme vare samtidig.

Personopplysninger

Edelmark behandler personopplysninger som kjøper oppgir på en forsvarlig måte, og bruker dem for å kunne gjennomføre sine forpliktelser overfor kjøper.

Kjøpers personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

–   Kjøper har samtykket utleveringen.

–   Det er nødvendig for å gjennomføre bestillingen fra Kjøper

–   Og i lovbestemte tilfeller.

Her kan du lese mer om Personopplysningsloven.

Tvister

“Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500 eller www.forbrukerradet.no.”

Force majeure

Er Edelmark forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Edelmark fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Garanti og returrett

Generelt

Din trygghet ved handel hos Edelmark reguleres av Forbrukerkjøpsloven, og Angrerettloven. Enkelte varer kan ha ekstra garanti utover kjøpsloven, i så tilfelle er det opplyst om det.

Standard salgsbetingelser

Edelmark benytter Forbrukerombudets standard betingelser for handel på nett, se link  her.

Reklamasjon

Dersom kjøper ønsker å reklamere på en vare, ta da kontakt med Edelmark på vår e-postadresse: post@edelmark.no. Reklamasjoner behandles etter reglene i Forbrukerkjøpsloven. Nedenfor er et kort utdrag. For mer utfyllende informasjon, finner du Forbrukerkjøpsloven

her: Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002

”Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.”

Kilde: Forbrukerombudet.

Angrerett

Angrer du på kjøpet, behandles dette etter reglene i Angrerettloven.

Husk å alltid kontakte oss før du foretar retur-sending. Husk også at du bærer fraktkostnader i forbindelse med retur av vare. Returvarer sendt i oppkrav, hentes ikke. Nedenfor er et kort beskrivelse. For nærmere informasjon finner du Angrerettloven her: Angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000

“Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.”

Kilde: Forbrukerombudet.

Angrerett ved uavhentede pakker

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister dermed retten til å gå fra avtalen.

Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur

Levering

Edelmark leverer i utgangspunktet til fastlands-Norge. Levering til Svalbard eller utlandet skjer på forespørsel post@edelmark.no. Edelmark benytter seg av Postens tjenester. Forsendelser over 35 kg skjer med alternativ transport. Edelmark fraskriver seg leveringsplikt i tilfeller der varer er gått ut av produksjon. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt forsendelsen.

Ved inngått kjøpsavtale

Varer pakkes og sendes fortløpende. Er det foretatt en bestilling hvor noen varer er på lager og andre varer ikke, så ventes det med å sende denne bestillingen til alle varer er ankommet vårt lager. Er det kunder som ønsker å få en bestilling levert i to deler i tilfelle noe ikke er på lager, så må dette noteres i kommentarfeltet i handlekurven, og Edelmark vil komme med et tilbud på frakt av disse varene.

Edelmark står fritt til å sende varer i flere kollier, i tilfeller der varer ikke egner seg til å pakkes samlet. Dette vil ikke føre til ekstrakostnader for deg som kjøper.

Leveringstid

Lagervarer har normalt en leveringstid på 7-10 dager fra bestillingen er sendt.

Bruk av produkter

Kjøper er selv ansvarlig for all bruk av produktene solgt på nettstedet.

Kjøper har det fulle ansvaret for at bruken av produktene er i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Endring i Vilkår

Edelmark forbeholder seg retten til å endre disse vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Sist endret 15.05.2023.